UWAGA

Nowe perspektywy pracy dla osób, które straciły zatrudnienie przez covid19

Projekt skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30. roku życia, z terenów powiatów: kieleckiego i miasta Kielce, opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego

tel.: 534 810 161

2021 10 19 nowe perspektywy

Rektor i Senat
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
zapraszają na

Obchody 25-lecia WSBiP
oraz
Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2020

Która odbędzie się
9 października 2021 roku
w sali kinowej Ostrowieckiego Browaru Kultury
ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

2021 10 01 inauguracja

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
zaprasza na wykład otwarty

prof. Vakhtang Maisaia

Międzynarodowy Uniwersytet Kaukaski
Ekspert NATO

AFGANISTAN
TERRORYZM I POLITYKA AMERYKAŃSKA
NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE

5 października godz. 15:00
Aula WSBiP, Blok B

Wykład z tłumaczeniem na język polski

2021 09 28 afganistan

2 PAŹDZIERNIKA 2021

GODZ. 14:00 - 17:00

WSBiP

UL. AKADEMICKA 12, BLOK B

W PROGRAMIE FESTIWALU, WARSZTATY, EKSPOZYCJE WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ DEGUSTACJI WYROBÓW

2021 09 21 festiwal zaproszenie

Komunikat

Szanowni Nauczyciele Akademiccy, Drodzy Studenci !

Informujemy, iż decyzją Ministra Edukacji i Nauki, zawartą w Rozporządzeniu z dnia 10 sierpnia 2021 r. z mocą wejścia w życie z dniem 15 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało uchylone również Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i działania Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1 marca do 30 września 2021r.

Na mocy ww. postanowień w roku akademickim 2021/2022:

  1. przywraca się powrót do kształcenia w siedzibie Uczelni.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy postanowień Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.   w sprawie studiów (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), dopuszcza się prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów, a liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do limitu liczny punków ECTS określonych w § 13 Rozporządzenia w sprawie studiów.

  1. Legitymacje studenckie tracą ważność dnia 14 października 2021 r. i powinny zostać przedłużone (na wniosek studenta przedłużenia dokona Sekcja Obsługi Studenta- Dziekanat WSBiP)
  2. Przywrócona została procedura przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich .

Apeluje się do Wykładowców i Studentów w trakcie przebywania na terenie Uczelni o przestrzeganie zasad sanitarno- epidemiologicznych związanych z COVID-19 obowiązujących w danym okresie na terenie kraju.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Część I, II

Termin: 11-12 czerwca 2021r.