Porozumienie WSBiP z WOT

W środę 9 marca 2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z 10. Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej.

W ramach współpracy, w przypadku uruchomienia przez uczelnię studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, 10. Świętokrzyska  Brygada Obrony Terytorialnej zapewni umożliwianie studentom odbywania praktyk w siedzibie brygady oraz w podległych pododdziałach. 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej zadeklarowała także wolę włączenia się w proces promocji, rekrutacji i realizacji programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe WSBiP. Na potrzeby studentów, brygada udostępniać będzie w celach pokazowych bazę sprzętową i logistyczną, dodatkowo będzie umożliwiać studentom uczestnictwo w szkoleniach i kursach prowadzonych przez kadrę brygady.

Mamy nadzieję, że współpraca pomoże absolwentom WSBiP podjąć służbę w 10. Świętokrzyskiej  Brygadzie Obrony Terytorialnej oraz w podległych jej pododdziałach, zaś kadra zawodowa brygady otrzyma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji na studiach drugiego stopnia

na zdjęciu uczestnicy projektu Społeczna Sieć Edukatorów

W dniu 11 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie projektu „Seniorzy dla Seniorów – Społeczna Sieć Edukatorów”, którego organizatorami będą Wyższa szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości  oraz Fundacja „Tezauras” z Litwy specjalizująca się w kształceniu osób dorosłych. Głównym beneficjentem projektu będą seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP. W ramach projektu grupa seniorów będzie uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu w Kownie na Litwie
Projekt w całości realizowany będzie ze środków Programu Erasmus +
Autorem wniosku projektowego jest mgr Natalia Wróbel z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP, koordynator współpracy międzynarodowej uczelni

Seminarium naukowe Współczesne problemy ginekologii i położnictwa

W dniu 18 listopada 2021 roku odbyło się seminarium naukowe na temat współczesnych problemów ginekologii i położnictwa.  Organizatorami wydarzenia była Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Swoje wystąpienia zaprezentowali:

  •  prof. dr hab. Mariusz Bidziński "Rak jajnika"
  •  prof. dr hab. Przemysław Oszukowski "Miejsce polskiego położnictwa na tle Europy"
  •  prof. dr Magda Tortladze "Badanie tlenku azotu w łożysku za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego w stanie przedrzucawkowym"
  •  dr Agnieszka Pięta - Dolińska "Otyłość i cukrzyca a ciąża"
  •  mgr Jolanta Parafiniuk "Współczesna diagnostyka cytologiczna - czy można wyprzedzić raka szyjki macicy?"

Dzięki ciekawej i bardzo aktualnej tematyce oraz wybitnym specjalistom w roli prelegentów, udało się zapełnić prawie całą aulę wykładową.

Studenci biorący udział w kiermaszu ciast

W dniach 27-28 listopada oraz 4-5 grudnia 2021 r. na terenie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywał się Świąteczny Kiermasz Ciast - akcja charytatywna zorganizowana przez Samorząd Studencki WSBiP. Jak co roku cały dochód z kiermaszu został przekazany na cel charytatywny. W tym roku pieniądze trafiły na leczenie 4-miesięcznej Igi Kaczmarczyk, która zmaga się z chorobą SMA.
Dzięki hojności wszystkich uczestników kiermaszu udało się zebrać kwotę 4564,38 złotych.
Świątecznej pomocy udzielili także studenci Bezpieczeństwa Narodowego. W swoim gronie zorganizowali pomoc dla domu dziecka. Za zebrane pieniądze kupili najpotrzebniejsze rzeczy, które osobiście przekazali podopiecznym z Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasz Dom" w Denkowie.
Także w grudniu otrzymaliśmy puszkę od Sztabu WOŚP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak co roku cała Społeczność Akademicka mocno zaangażowała się w zbiórkę, dzięki czemu zebraliśmy 1437,89 złotych. Warto przypomnieć, że 30 finał WOŚP gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

delegacja przedstawicieli uczelni w zaprzyjaźnionym Międzynarodowym Uniwersytecie Kaukaskim w Tibilisi

W dniach 4 -7 listopada 2021 r. delegacja Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w składzie: Rektor dr Paweł Gotowiecki, dr Monika Borek – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr Jolanta Kuzka – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa oraz dr Przemysław Furgacz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, gościła w zaprzyjaźnionym Międzynarodowym Uniwersytecie Kaukaskim w Tibilisi.

Kulminacyjnym punktem wizyty była uroczystość, podczas której Rektor otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa, za zasługi dla umiędzynarodowienia procesu kształcenia Uniwersytetu w Tibilisi. W trakcie uroczystości Rektor wygłosił wykład na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stosunków polsko – gruzińskich.

W trakcie wizyty nasi wykładowcy wygłosili  dwa specjalistyczne wykłady:

- dr Monika Borek wygłosiła wykład dla studentów medycyny zatytułowany:

„Why Georgian wine is healthy – the role and importance of antioxidants in medicine.”(„Dlaczego wino gruzińskie jest zdrowe, czyli rola i znaczenie antyoksydantów w medycynie”)

 - dr Przemysław Furgacza  wygłosił prelekcję dla studentów stosunków międzynarodowych zatytułowaną

„Crude Oil Prices Manipulation as a Threat for Economic Security”(„Manipulacje cenami ropy naftowej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego”)

Pobyt w Gruzji stanowił także okazję do miłego spotkania z Ambasadorem RP w Gruzji prof. Mariuszem Maszkiewiczem.