W środę 9 marca 2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z 10. Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej.

W ramach współpracy, w przypadku uruchomienia przez uczelnię studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, 10. Świętokrzyska  Brygada Obrony Terytorialnej zapewni umożliwianie studentom odbywania praktyk w siedzibie brygady oraz w podległych pododdziałach. 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej zadeklarowała także wolę włączenia się w proces promocji, rekrutacji i realizacji programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe WSBiP. Na potrzeby studentów, brygada udostępniać będzie w celach pokazowych bazę sprzętową i logistyczną, dodatkowo będzie umożliwiać studentom uczestnictwo w szkoleniach i kursach prowadzonych przez kadrę brygady.

Mamy nadzieję, że współpraca pomoże absolwentom WSBiP podjąć służbę w 10. Świętokrzyskiej  Brygadzie Obrony Terytorialnej oraz w podległych jej pododdziałach, zaś kadra zawodowa brygady otrzyma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji na studiach drugiego stopnia