Na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się  31. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” organizowana przez Centrum Nauki i Kultury UJK.

W Konferencji wzięło udział 11 ośrodków akademickich z całej Polski, w tym także studenci z Ogólnoakademickiego Koła Naukowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Swoje wystąpienia zaprezentowali:
Patrycja Walkiewicz „Rola Bajki w życiu dziecka przedszkolnego”
Magdalena Pierzchała – Angielska i Marcin Bis „Haktywizm grupy Anonymous w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie”
Agata Bulanda „Styl życia uczniów w szkole podstawowej w środowisku wiejskim”

Przy przygotowaniu referatów oraz podczas wystąpień na konferencji studentom towarzyszył opiekun koła naukowego dr Marek Świeca.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego.