Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości odbyły się uroczyste obchody organizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu WSBiP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Ołownia, Dyrektor Naczelny Szpitala w Ostrowcu Św. Tomasz Kopiec, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach Ewa Mikołajczyk, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Agata Roszewska, Naczelna Pielęgniarek Szpitala w Ostrowcu Św. Joanna Góra, a także Rektor, Kanclerz, pracownicy uczelni oraz wykładowcy i studenci WSBiP. Podczas uroczystości Rektor WSBiP dr Paweł Gotowiecki wręczył odznaczenia resortowe Ministerstwa Zdrowia. Odznakę „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymali: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WSBiP dr Monika Borek, wykładowcy: dr Małgorzata Cichońska, dr Dorota Maciąg, dr Katarzyna Kucharska, mgr Aleksandra Guzik oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego Marcin Bis -policjant, który odznaczył się w szeregu akcji ratowania ludzkiego życia. Swoje wykłady dla zaproszonych gości wygłosiła dr Monika Borek pt. "Pielęgniarstwo WSBiP - jakość i nowoczesność" dr Monika Borek oraz mgr Agata Roszewska pt. "Samodzielność i należyta staranność"