Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w dniach 18 - 20 maja 2022 r. zorganizowała bezpłatny kurs Pierwszej Pomocy. Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie mieszkańcom miasta niezbędnej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uświadomienie, jak ważna w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jest szybka reakcja oraz bezpieczeństwo. Podczas kursu, szczególny nacisk kładziony był na zajęcia praktyczne, które odbyły się będą w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej WSBiP. Zakres wiedzy i umiejętności, które uczestnicy nabyli podczas 8 godzin kursu to: wzywanie pomocy, łańcuch przeżycia - bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, miejsca zdarzenia, pozycja bezpieczna, resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, defibrylacja z użyciem AED, pierwsza pomoc w zadławieniach u osób dorosłych i dzieci, urazy i skutki urazów, urazy narządu ruchu, rany, krwotoki, krwawienia, oparzenia, wstrząs urazowy, nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego omdlenia, zawał mięśnia sercowego, napad padaczki, udar mózgu. Uczestnicy po ukończeniu kursu, otrzymali certyfikaty. Kolejna edycja kursu Pierwszej Pomocy zaplanowana została na miesiąc czerwiec.