W dniu 27 czerwca 2020 roku odbyła się sesja zdjęciowa na potrzeby reklamy WSBiP. W tym czasie kręcone były również dwa spoty reklamowe.

Do udziału w sesji zaprosiliśmy młodych ludzi z Ostrowca Św. oraz studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

Do akcji chętnie przyłączyli się także wykładowcy: dr Izabela Zaborowska, dr Jolanta Kuzka, dr Arkadiusz Chudzik oraz mgr Wiktor Możgin.

Zdjęcia oraz materiały video były wykonywane głównie na terenie Uczelni, w salach dydaktycznych, w bibliotece, w ogrodzie, a także  w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej i Studiu nagrań WSBiP. Chcąc zaprezentować przyszłym kandydatom miasto Ostrowiec Św. oraz możliwości spędzania w nim czasu, sesję wykonaliśmy także w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz na terenie Ostrowieckiego Browaru Kultury.