W dniach 9-16 czerwca Rektor WSBiP dr Paweł Gotowiecki przebywał na Ukrainie, gdzie spotkał się z władzami partnerskich uniwersytetów: Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, Czerniowieckiego Narodowego Uniwersytetu im. J. Fedkowycza, Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego oraz Lwowskiej Akademii Medycznej. Tematem spotkań było omówienie obszarów współpracy, m.in. w zakresie mobilności nauczycieli akademickiej i studentów w ramach programu Erasmus +, realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, działalności wydawniczej. Przedstawicieli wszystkich wymienionych uczelni spodziewamy się gościć już 9 października, podczas uroczystości 25-lecia WSBiP.