Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych oraz Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe w dniu 24 września 2021 roku zorganizowali w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim seminarium pt. "Architektura XXi wieku - środowisko dostępne".

Wśród prelegentów znaleźli się: mgr Karolina Skurska - Projekty wspierające niepełnosprawnych - dobre praktyki, dr Dorota Maciąg - Medyczne aspekty niepełnosprawności, dr Natalia Marciniak - Madejska - Architektura XXI wieku - trendy i zmiany, płk rez. mgr Stefan Suska - Polityka dostępności na przykładzie uczelni. Rozwiązania prawno - organizacyjne, mgr Anna Kołodziej - Dostępność uczelni dla studentów, mgr Anna Lulek - Projektowanie uniwersalne.

Seminarium zgromadziło wielu gości m.in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie, Radomskiej Szkoły Wyższej oraz wielu z placówek i urzędów z regionu ostrowieckiego i opatowskiego, studentów i wykładowców WSBiP.