W dniach  9-12 września 2021 roku delegacja Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim w składzie: dr Monika Borek, płk Marian Cichoń oraz mgr Aleksandra Guzik gościła we Lwowie na Ukrainie. Podczas swojego pobytu  odwiedzili Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny oraz Lwowską Akademię Medyczną.

W ramach wizyty omówione zostały różne aspekty współpracy, takie jak: wymiana kadry akademickiej, wizyt w ramach programu Erasmus +, wspólne projekty naukowe oraz edukacyjne.

Spotkania te były kolejnym etapem zacieśniania współpracy między  naszą uczelnią a zagranicznymi partnerami.