W dniach 4 -7 listopada 2021 r. delegacja Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w składzie: Rektor dr Paweł Gotowiecki, dr Monika Borek – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr Jolanta Kuzka – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa oraz dr Przemysław Furgacz – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, gościła w zaprzyjaźnionym Międzynarodowym Uniwersytecie Kaukaskim w Tibilisi.

Kulminacyjnym punktem wizyty była uroczystość, podczas której Rektor otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa, za zasługi dla umiędzynarodowienia procesu kształcenia Uniwersytetu w Tibilisi. W trakcie uroczystości Rektor wygłosił wykład na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stosunków polsko – gruzińskich.

W trakcie wizyty nasi wykładowcy wygłosili  dwa specjalistyczne wykłady:

- dr Monika Borek wygłosiła wykład dla studentów medycyny zatytułowany:

„Why Georgian wine is healthy – the role and importance of antioxidants in medicine.”(„Dlaczego wino gruzińskie jest zdrowe, czyli rola i znaczenie antyoksydantów w medycynie”)

 - dr Przemysław Furgacza  wygłosił prelekcję dla studentów stosunków międzynarodowych zatytułowaną

„Crude Oil Prices Manipulation as a Threat for Economic Security”(„Manipulacje cenami ropy naftowej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego”)

Pobyt w Gruzji stanowił także okazję do miłego spotkania z Ambasadorem RP w Gruzji prof. Mariuszem Maszkiewiczem.