W dniach  9-12 września 2021 roku delegacja Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim w składzie: dr Monika Borek, płk Marian Cichoń oraz mgr Aleksandra Guzik gościła we Lwowie na Ukrainie. Podczas swojego pobytu  odwiedzili Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny oraz Lwowską Akademię Medyczną.

W ramach wizyty omówione zostały różne aspekty współpracy, takie jak: wymiana kadry akademickiej, wizyt w ramach programu Erasmus +, wspólne projekty naukowe oraz edukacyjne.

Spotkania te były kolejnym etapem zacieśniania współpracy między  naszą uczelnią a zagranicznymi partnerami.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości wzięła udział w tegorocznych Dniach Ostrowca. Do aktywnego udziału w wydarzeniu dołączyły dr Monika Borek oraz mgr Aleksandra Guzik, a także studenci kierunku Pielęgniarstwo.  

Oprócz promocji kierunków studiów WSBiP, można było też nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zbadać poziom cukru i  ciśnienie.

Nasze stanowisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, starsi chętnie korzystali z bezpłatnej profilaktyki. Największą atrakcją były pokazy udzielania pierwszej pomocy u niemowlaka oraz osoby dorosłej w sytuacji zakrztuszenia  oraz pokaz resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Najmłodszym najbardziej  podobały się jednak ćwiczenia z fantomami (osoby dorosłej i niemowlaka z tętnem na ramieniu), podczas których uczyły się, jak sprawdzić oddech i wykonać masaż serca.

W sobotę 11 lipca 2021 roku miały miejsce zajęcia praktyczne z przedmiotu Strzelectwo na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.

W ramach zajęć, studenci wraz z wykładowcami wzięli udział w treningach strzeleckich na Strzelnicy ŚWIT w Starachowicach

Studenci zapoznali się z obsługą różnych rodzajów broni i mogli ćwiczyć umiejętności strzeleckie m.in. z  pistoletów CZ, HK, pistoletu maszynowego Glaubryt oraz strzelby gładkolufowej

Sofiya Pylypchuk, Studentka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, została zakwalifikowana do odbycia praktyki studenckiej w ramach programu Erasmus +, w WSBiP oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Sofiya swoja praktykę w ramach Erasmus + zakończyła 10 lipca. Jednak nie zakończyła współpracy ze szpitalem. Dzięki swojej chęci  i zaangażowaniu w pracy oraz umiejętnościom i niezwykłej empatii, Sofi otrzymała propozycję pracy na stanowisku sanitariusza, którą przyjęła z ogromną radością. Przez całe wakacje będzie pomagała pielęgniarkom oraz lekarzom na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Ostrowcu Świętokrzyskim na pełnym etacie.

Nas, jako Uczelnię, która kształci kadrę medyczną, cieszy gotowość i zaangażowanie studentów, którzy jak widać nie przypadkowo wybierają kierunki medyczne jako swoja przyszłą drogę zawodową.

W dniach 9-16 czerwca Rektor WSBiP dr Paweł Gotowiecki przebywał na Ukrainie, gdzie spotkał się z władzami partnerskich uniwersytetów: Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, Czerniowieckiego Narodowego Uniwersytetu im. J. Fedkowycza, Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego oraz Lwowskiej Akademii Medycznej. Tematem spotkań było omówienie obszarów współpracy, m.in. w zakresie mobilności nauczycieli akademickiej i studentów w ramach programu Erasmus +, realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych, działalności wydawniczej. Przedstawicieli wszystkich wymienionych uczelni spodziewamy się gościć już 9 października, podczas uroczystości 25-lecia WSBiP.