22 ekonomia

Specjalności/ profile kształcenia:

  • Ekonomia menadżerska i finanse przedsiębiorstw
  • Ekonomika sektora publicznego

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowych


Specjalności

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Ekonomika menedżerska i finanse przedsiębiorstw – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, ekonomii, prawa i podatków, niezbędne do efektywnej pracy na stanowisku menedżerskim. Studenci przeanalizują w sposób całościowy zarówno od strony operacyjnej i strategicznej, zjawiska finansowe mające miejsce w firmie i zachodzący w niej proces decyzyjny. Zrozumieją występujące w nich zależności i powiązania. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, absolwenci nabędą umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych firmy.

Ekonomika sektora publicznego – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu f finansów, ekonomii, prawa i podatków, społecznej, rozwoju zrównoważonego oraz funduszy strukturalnych UE, niezbędne do efektywnej pracy w administracji publicznej. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, posiadają umiejętności dotyczące pozyskiwania i analizy informacji niezbędnych do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego, polityki społecznej.


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021 PDF ikona pdf2

Kadra

Kierownik katedry Ekonomii:

badyga

dr Anna Bałdyga

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP:

dr hab. Wiktor Adamus
dr Anna Bałdyga
dr Arkadiusz Chudzik
prof. dr hab. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
dr Przemysław Furgacz
dr Paweł Gotowiecki
dr Zdzisław Kałamaga
mgr Michał Kądziołka
dr Kamila Kowynia- Leśniak
mgr Jolanta Libura
płk. dr inż Dobrosław Mąka
dr Agnieszka Rożek
mgr Grażyna Sowa
dr Jan Szewczyk
dr Elżbieta Szymańska
dr Renata Wojtuś
dr Anna Żelazowska- Przewłoka
dr Jakub Żak

Pozostali wykładowcy:

mgr Sylwia Barańska         dr Jacek Barburski         dr Franciszek Białas
prof. dr Khatuna Chapichadze   dr Dorota Jankowska   mgr Aleksandra Czubak
dr hab. prof. WSBiP Anna Doliwa-Klepacka   mgr Kamila Paliwoda   dr Tomasz Jarocki
prof. dr hab. Bogdan Klepacki   mgr Rafał Kołodziejczyk   dr Wiktor Krasa
dr hab. Marek Leszczyński   dr Małgorzata Lechwar   dr Wojciech Lichota
dr Paweł Nowak   mgr Wiktor Możgin   dr Grzegorz Panek
dr Adam Pązik   mgr Justyna Osuch   dr Krzysztof Sala
dr hab. Mariusz Wieczorek   dr Robert Sajdak    dr Anna Jańska
mgr Jakub Ziętek   mgr Jan Tokarz    dr Anita Leszczyszyn
dr hab. Anna Żeromska   dr Alina Walenia    mgr Lena Kuzka-Gos
mgr Michał Zacłona    mgr Agnieszka Winiarczyk    

 


Z życia kierunku: