22 bezpieczenstwo 2st

Specjalności:

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Zarządzanie Kryzysowe

O kierunku:

Program studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe w przedmiotowych specjalnościach oparto na misji WSBiP, której celem jest „dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy przez uruchamianie nowych kierunków, studiów, nowych specjalności”

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w WSBiP ściśle korespondują z potrzebami  określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+, gdzie wśród czterech obszarów strategicznych zawarte zostały dwa cele strategiczne – edukacja
i bezpieczeństwo publiczne.


Specjalności:

Cyberbezpieczeństwo - przygotowują absolwentów do pracy w instytucjach bezpieczeństwa i innych podmiotach, dla których bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych ma kluczowe znaczenie dla ich działalności.

Zarządzanie Kryzysowe - wyposażą absolwenta w wiedzę i kompetencje zawodowe do pracy w komórkach ds. bezpieczeństwa wewnętrznego odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Kadra

Kierownik katedry Bezpieczeństwa Narodowego

anatol

gen. broni w st. spocz. prof WSBiP dr inż. Anatol Wojtan

 

 

 

 

 

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP


dr Monika Borek
dr hab. prof. WSBiP Anna Doliwa-Klepacka
dr Paweł Gotowiecki
płk w st. spocz. dr inż. Dobrosław Mąka
prof. WSBiP dr hab. Mariusz Jędrzejko
dr Zdzisław Kałamaga
płk rez. mgr Stefan Suska
dr Leszek Sykulski
dr Jakub Żak
dr Anna Żelazowska- Przewłoka

Pozostali wykładowcy

ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń                       mgr Aleksander Czichos       Rafał Dobrowolski
dr Dominik Kowalski   nadinsp. mgr Marek Hebda   dr Tomasz Jarocki
dr Anna Zybura   mgr Grzegorz Marzec   nadkom. mgr Dariusz Loranty
dr Bethuel Matsili   mgr Mateusz Moryciński   mgr Wiktor Możgin
mgr Mieszko Oziębłowski   dr Adam Pązik   mgr Karolina Skurska
mgr Sylwia Poparda   gen. bryg. rez. dr inż.Jarosław Stróżyk   płk w st. spocz. dr inż. Krzysztof Surdyk 
mgr Agnieszka Kwiatkowska   mgr Natalia Wróbel    mgr Lena Kuzka- Gos
mgr Jacek Rychlica