22 pedagogika jmgr

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)


O kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – to atrakcyjny kierunek studiów, który umożliwia zdobycie kwalifikacji nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia nowoczesnej, kreatywnej i efektywnej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. Posiada niemal wszystkie niezbędne umiejętności, sprawności i kompetencje wychowawcze i dydaktyczne do profesjonalnej pracy z najmłodszymi dziećmi. Potrafi planować i organizować proces dydaktyczno-wychowawczy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, diagnozować i wspierać ucznia /dziecko w jego rozwoju. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz klasach początkowych w różnych typach szkół publicznych i niepublicznych.


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2022/2023 PDF ikona pdf2

Kadra

Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzonym w naszej uczelni, wykłada profesjonalna kadra naukowa i dydaktyczna zarówno własna jak i m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak

dr Mirosława Parlak

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP:


dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko
dr Grażyna Kałamaga
dr hab. prof. nadzw. Barbara Kałdon
mgr Mariola Krawczyk
dr Magdalena Kalista Jasiak
dr Mirosława Parlak
dr Sylwester Scisłowicz
dr Marek Świeca
mgr Jan Tokarz
dr Izabela Zaborowska
dr Aneta Zapała-Wiecheć
dr Anna Zybura

Pozostali wykładowcy:

 

mgr Anna Adamska          ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń
dr hab. Jerzy Nowocień   mgr Grair Magakian
mgr Ewa Gawron   dr Tomasz Gosztyła
mgr Grażyna Połetek   mgr Danuta Kapsa
dr Aldona Kopik   mgr Jolanta Korba
mgr Mieczysława Myszona-Tarnowska   mgr Mariola Krawczyk
mgr Agnieszka Kwiatkowska   mgr Magdalena Kaptur- Woźniak
mgr Anna Zielińska   dr Grair Magakian
mgr Grzegorz Marzec   mgr Bożena Kotowska
mgr Anna Mitoraj-Broda   mgr Mateusz Moryciński
dr Barbara Olszewska   mgr Piotr Pasiński
mgr Elżbieta Rutecka   mgr Marcin Gorbunow
dr Karina Gaik-Dudziak   dr Dorota Ochojska
dr Maria Szymańska   mgr Karolina Skurska
mgr Iwona Winiarska   mgr Anna Suska
mgr Małgorzata Wolska- Długosz    

 

 


Z życia kierunku