Drukuj

pedagogika jednolite plakat

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)


O kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – specjalność umożliwia zdobycie kwalifikacji nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia nowoczesnej i efektywnej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest wyposażony w teoretyczną i praktyczną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. Potrafi planować i organizować proces dydaktyczno-wychowawczy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, diagnozować i wspierać ucznia /dziecko w jego rozwoju. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz klasach początkowych w różnych typach szkół publicznych i niepublicznych


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021 PDF ikona pdf2

Kadra

Kierownik katedry Pedagogiki
parlak

dr Mirosława Parlak

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP:


dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko
dr Grażyna Kałamaga
dr hab. prof. WSBiP Barbara Kałdon
mgr Mariola Krawczyk
mgr Magdalena Kalista Jasiak
dr Mirosława Parlak
dr Sylwester Scisłowicz
dr Marek Świeca
mgr Jan Tokarz
dr Izabela Zaborowska
dr Aneta Zapała-Wiecheć
dr Anna Zybura

Pozostali wykładowcy:

mgr Anna Adamska          mgr Małgorzata Banasik         dr Janusz Boczar
dr Monka Boczar   mgr Edyta Buczkowska   ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń
mgr Ewa Gawron   dr Tomasz Gosztyła   mgr Wiesława Grudzień
mgr Magdalena Kalista- Jasiak   mgr Danuta Kapsa   mgr Magdalena Kaptur- Woźniak
dr Aldona Kopik   mgr Jolanta Korba   prof. dr hab. Marek Koziorowski
dr Robert Krasowski   mgr Mariola Krawczyk   dr Barbara Lulek
dr Agnieszka Łaba-Hornecka   dr Grair Magakian   dr Wiesław Matyskiewicz
mgr Grzegorz Marzec   ks dr hab. Janusz Miąso   dr hab. Małgorzata Michel
mgr Anna Mitoraj-Broda   mgr Mateusz Moryciński   dr Dorota Ochojska
dr Barbara Olszewska   dr hab. Ryszard Pęczkowski   dr Aneta Pierścińska- Maruszewska
mgr Elżbieta Rutecka   ks. dr Łukasz Sadłocha   mgr Karolina Skurska
dr Aneta Skuza   dr Ewa Staropiętka - Kuna   mgr Anna Suska
dr Maria Szymańska   dr hab. Marta Uberman   mgr Małgorzata Wolska- Długosz
dr hab. Marta Wrońska   mgr Anna Zielińska           

Z życia kierunku