Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Zarządzenie rektora w sprawie szczegółowych warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych, przebiegu egzaminów dyplomowych oraz sposobu obliczania ostatecznego wyniku studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. pdf ikona pdf2
Procedura antyplagiatowa pdf ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki niemedyczne pdf ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki medyczne pdf ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - studia podyplomowe pdf ikona pdf2
zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych wzorów dyplomów pdf ikona pdf2

Druki do pobrania Format Plik
Oświadczenie studia I i II stopnia pdf ikona pdf2
Oświadczenie podyplomowe pdf ikona pdf2
Strona tytułowa pracy dyplomowej doc ikona doc
Strona tytułowa pracy dyplomowej st podyplomowe doc ikona doc
Karta obiegowa studia I i II stopnia pdf ikona pdf2
Karta obiegowa studia podyplomowe pdf ikona pdf2