Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
Regulamin studiów podyplomowych PDF ikona pdf2
Regulamin praktyk studenckich PDF ikona pdf2
Regulamin praktyk na studiach podyplomowych PDF ikona pdf2
Regulamin kształcenia na odległość PDF ikona pdf2
Regulamin Potwierdzania Efektów Uczenia się PDF ikona pdf2
Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad i trybu przyjmowania skarg, wniosków i petycji w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2

 

Druki do pobrania Format Plik
Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS PDF ikona pdf2