Rada Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2020/2021

Agnieszka Lipiec
Bezpieczeństwo narodowe, I rok
Marcin Bis
Bezpieczeństwo narodowe, II rok
Wiktor Pasternak
Bezpieczeństwo narodowe, III rok
   
Elżbieta Pytel
Ekonomia, I rok
Dominika Pytel
Ekonomia, II rok
Kamila Rosiak
Ekonomia, III rok
Aleksandra Wiśniewska
Ekonomia, I rok, II stopień
Angelika Piec
Ekonomia, II rok, II stopień
   
Kinga Brodawka Pedagogika, I rok
Monika Śpiewak Pedagogika, II rok
Anna Lasocka Pedagogika, III rok
Magdalena Parys
Pedagogika, I rok, II stopień
Monika Ćwik
Pedagogika, I rok, II stopień
   
Ewa Osuch Pielęgniarstwo , I rok
Dominika Opala Pielęgniarstwo , II rok
Ewelina Świercz Pielęgniarstwo , III rok
Joanna Mazurek
Pielęgniarstwo , I rok, II stopień

 

Zarząd Samorządu Studenckiego

Anna Lasocka Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Monika Ćwik Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego
Anna Gałek Sekretarz
Marcin Bis Skarbnik
Monika Śpiewak Członek Zarządu