Rada Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2022/2023

Agata Sadłocha
Bezpieczeństwo narodowe, I rok
Oskar Kanios Bezpieczeństwo narodowe, II rok
Agnieszka Lipiec Bezpieczeństwo narodowe, III rok
   
Marcin Bis Bezpieczeństwo narodowe, I rok, II stopień
   
Kamil Nieduziak
Ekonomia, I rok
Anna Surowiec
Ekonomia, II rok
Dominika Piotrowska
Ekonomia, III rok
Dominika Pytel
Ekonomia, I rok, II stopień
Klaudia Prusińska
Ekonomia, II rok, II stopień
   
Pedagogika, I rok
Pedagogika, II rok
Justyna Pastuszko
Pedagogika, III rok
Magdalena Korcyl
Pedagogika, I rok, II stopień
Anna Lasocka
Pedagogika, II rok, II stopień
   
Karolina Gogół
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, I rok
  Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, II rok
  Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, III rok
   
Patrycja Zaręba
Pielęgniarstwo, I rok
Agnieszka Górna
Pielęgniarstwo, II rok
Ewa Osuch
Pielęgniarstwo, III rok
Aneta Grzegorzewska
Pielęgniarstwo, I rok, II stopień
Karolina Pękala Pielęgniarstwo, II rok, II stopień

 

Zarząd Samorządu Studenckiego

Marcin Bis
Przewodniczący Samorządu Studenckiego
Ewa Osuch
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego
Dominika Opala
Sekretarz
Kamil Nieduziak
Skarbnik
Patrycja Zaręba
Członek Zarządu