1. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek poprzez studia uzupełniające tzw. pomostowe i dostosowanie ich umiejętności do wymogów Unii Europejskiej”; realizowany w okresie 01.07.2006 – 31.03.2008, w ramach działania 2.1 ZPORR;
 2. „Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego dla nauczycieli województwa łódzkiego i świętokrzyskiego”, realizowanym w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim w okresie 01.08.2006 – 22.05.2007, w ramach SPO RZL; wartość projektu 797 000 zł;
 3. „Podnoszenie poziomu przygotowania do matury uczniów szkół pnadgimnazjalnych z obszaru gminy Bałtów”, realizowany w okresie 08.09.2008 – 31.12.2008, w ramach działania 9.5 POKL;
 4. „Podnoszenie poziomu przygotowania do matury uczniów szkół pnadgimnazjalnych z obszaru miast do 25 tys. mieszkańców”, realizowany w okresie 20.09.2008 – 20.12.2008, w ramach działania 9.5 POKL, instytucja pośrednicząca - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
 5. „Podnoszenie poziomu przygotowania do matury uczniów szkół pnadgimnazjalnych z obszaru gminy Kunów”, realizowany w okresie 08.09.2008 – 31.12.2008, w ramach działania 9.5 POKL; instytucja pośrednicząca- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
 6. „Podnoszenie poziomu przygotowania do matury uczniów szkół pnadgimnazjalnych z obszaru gminy Ożarów”, realizowany w okresie 20.09.2008 – 20.12.2008, w ramach działania 9.5 POKL, instytucja pośrednicząca- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
 7. „Podnoszenie poziomu przygotowania do matury uczniów szkół pnadgimnazjalnych z obszaru gminy Ćmielów”, realizowany w okresie 08.09.2008 – 31.12.2008, w ramach działania 9.5 POKL; instytucja pośrednicząca- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
 8. „Podnoszenie poziomu przygotowania do matury uczniów szkół pnadgimnazjalnych z obszaru gminy Opatów”, realizowany w okresie 20.09.2008 – 20.12.2008, w ramach działania 9.5 POKL; instytucja pośrednicząca- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
 9. „Zdaj maturę na 6” realizowany w okresie 01.11.2008 – 30.03.2009, w ramach działania 9.1.2 POKL, instytucja pośrednicząca- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
 10. „Podwyższanie kompetencji w zakresie finansów i rachunkowości budżetowej”, realizowanego w okresie 01.09.2008 – 31.03.2009, w ramach działania 8.1 POKL; instytucja pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 11. wykonawca w projekcie „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, realizowanego w okresie 01.10.2008 – 15.02.2010 w ramach działania 2.3 POKL na podstawie umowy nr 16/SP – EFS/ZZP-47/08 zawartej pomiędzy Uczelnią i Ministerstwem Zdrowia;
 12. wykonawca w projekcie „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” realizowanego w okresie 01.10.2009 – 15.02.2011 w ramach działania 2.3 POKL na podstawie umowy nr 26/SP – EFS/ZZP-01/09/2/1887/1038 zawartej pomiędzy Uczelnią i Ministerstwem Zdrowia, wartość przetargu 540 000 zł; 100 uczestników,
 13. „Inżynier Metalurg – zawód przyszłości”, okres realizacji 01.09.2009 – 31.07.2013 w ramach działania 4.1 POKL, instytucja przyjmująca wniosek – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 14. „Nowoczesny nauczyciel najmłodszych obywateli”, okres realizacji 01.09.2009 – 31.08.2012 w ramach działania 3.3 POKL, instytucja przyjmująca wniosek – Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 15. „Inwestuj w kwalifikacje”, okres realizacji 01.08.2010 – 31.03.2012 w ramach działania 9.4 POKL, instytucja pośrednicząca – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego;
 16. „Moja firma – moja szansa”, okres realizacji 01.07.2010 – 31.01.2012 w ramach działania 6.2 POKL, instytucja wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach;
 17. „Praktyczne aspekty zarządzania firmą, pozyskiwania funduszy UE na jej rozwój oraz rachunkowości” projekt realizowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Rozwoju, okres realizacji 01.06.2010 – 31.05.2011, instytucja pośrednicząca – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego;
   
 18. wykonawca w projekcie „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” realizowanego w okresie 01.10.2010 – 15.02.2012 w ramach działania 2.3 POKL na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią i Ministerstwem Zdrowia.
 19. "Mam zawód – mam pracę” okres realizacji 01.04.2011 – 31.07.2012 w ramach działania 6.3 POKL, instytucja pośrednicząca – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.
 20. Poznać i zrozumieć autyzm” okres realizacji 01.04.2011 – 30.06.2011 w ramach działania 7.3 POKL, instytucja pośrednicząca Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
 21. wykonawca w projekcie „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” realizowanego w okresie 01.10.2011 – 15.02.2013 w ramach działania 2.3 POKL na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią i Ministerstwem Zdrowia.
 22. "Drogowskaz życiowy" okres realizacji 01.11.2011 - 31.10.2014 w ramach działania 9.2 POKL, insytucja pośrednicząca Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Projekt innowacyjny.
 23. „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” okres realizacji projektu: 01.07.2012 - 30.09.2015 w ramach działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Instytucja pośrednicząca Ośrodek Rozwoju Edukacji
 24. Kuźnia zawodowa” realizowanego w okresie 01.10.2012 – 30.09.2014 w ramach działania 9.2 POKL
 25. „Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie” realizowanego w okresie 01.09.2012 – 31.05.2013 w ramach działania 8.1 POKL
 26. "Poznajmy świat"okres realizacji projektu: 01.10.2012 - 30.09.2015 w ramach działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Instytucja pośrednicząca Ośrodek Rozwoju Edukacji

 27. "Nowoczesne zarządzanie" okres realizacji projektu:1.07.2012 - 30.06.2014 w ramach poddziałania 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Instytucja pośrednicząca Ministerstwo Zdrowia

 28. "Profesjonalna kadra" okres realizacji projektu:1.07.2012 - 30.06.2014 w ramach poddziałania 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Instytucja pośrednicząca Ministerstwo Zdrowia

 29. wykonawca w projekcie „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” realizowanego w okresie 01.10.2011 – 15.02.2013 w ramach działania 2.3 POKL na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią i Ministerstwem Zdrowia.