REKTOR

 

dr Paweł Gotowiecki

Rektor

osoba m

 

KANCLERZ

 

mgr Agnieszka Winiarczyk

Kanclerz

osoba k

 

DZIEKAN WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I NAUK O ZDROWIU

 

dr Grażyna Kałamaga

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

kalamaga dziek

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH

 

dr Przemysław Furgacz

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

dziekan furgacz