logotyp ud

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości realizuje Projekt pt. „WSBiP – uczelnia dostępna”. Celem projektu jest wzrost dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu obszarach:

 1. Struktura organizacyjna
 2. Architektura
 3. Technologie wspierające
 4. Procedury
 5. Rodzaje wsparcia edukacyjnego
 6. Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.
Nr i oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Nr i nazwa działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 2 578 060,00 PLN
Okres realizacji 01.11.2019 – 31.12.2021
Obszar realizacji cała Polska


Cel zostanie osiągnięty m. in. poprzez:

 • likwidację barier architektonicznych (montaż windy, platformy schodowej);
 • system informatyczny - stworzenie specjalnej platformy edukacyjnej,
 • dostosowanie wewnętrznych dokumentów, procedur i programów edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • dostosowanie sal dydaktycznych (pętla induktofoniczna),
 • stworzenie biura obsługi dla osób niepełnosprawnych (BON),
 • podniesienie wiedzy, świadomości i kwalifikacji kadry w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty do pobrania Format Plik
ROZEZNANIE CENOWE nr 1/UD/2020 z dnia 12.02.2020 r. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia PDF ikona pdf2
REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Ostrowcu Świętokrzyskim
PDF ikona pdf2
ROZEZNANIE RYNKU nr 02/UD/2020 z dnia 22.07.2020 r. W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PDF ikona pdf2
ROZEZNANIE RYNKU nr 03/UD/2020 z dnia 17.09.2020 r. W ZAKRESIE ZORGANIZOWANIA WIZYT STUDYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PDF ikona pdf2

2020 02 18 uczelnia dost